Disclaimer

U bezoekt een informatieve website. Deze site is bedoeld om u te helpen bij eerste hulp de juiste handelingen te verrichten. Gebruik van deze site is geen vervanging van een bezoek aan uw arts.
Voor een diagnose en behandeling van klachten van welke aard dan ook moet u contact opnemen met een arts zijn.

De gepresenteerde informatie is samengesteld door specialisten, artsen en instellingen die van het betreffende onderwerp hun beroep hebben gemaakt en de redactie van Isatis Care BV. Zij hebben de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van de informatie op deze site.
Helaas kunnen typefouten, ook in dataverwerking, niet altijd worden voorkomen.
 Isatis Care BV sluit dan ook elke aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe of indirecte, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van informatie van deze website.

 

Copyright

Alle teksten, illustraties en andere intelectuele rechten van deze website zijn het eigendom van Isatis Care BV.
Isatis Care BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud en of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen en hyperlinks van welke aard dan ook.

De Gifwijzer wordt aanbevolen en ondersteund door:

Geoptimaliseerd door Isatis Online Results